iškryžiuoti


iškryžiuoti
iškryžiúoti tr. 1. pritvirtinti prie lentos ar pagalio ištiestas rankas: Vilius Karalius su iškilmių uniforma, su balta lenta priešaky iškryžiuotas eina, dantimis grieždamas I.Simon. Ką nutverdavo sargas dvaro miške pinant vyžas, tą iškryžiuodavo . Iškryžiuojant perkiša ilgą pagalį per abi rankoves sermėgos ir paleidžia kryžiumi išsiskleidusį eiti . Kai mane iškryžiuoja, tai man taip sunku TDrVI27. 2. atsistoti ar atsigulti, ištiesus kryžiškai rankas: Suspigo ji (Saliamutė) lyg užminta katė, šoko prie durų, atsistojo iškryžiavusi rankas, lyg Jėzus Kristus prie špitolės, prisiplojo delnais prie staktų J.Balt. | prk.: Paguldys tave (medį), iškryžiuos, kirviai nuskins tavo grožį . | refl.: Klara išsikryžiavo visoj durų angoj . 3. skersai ir išilgai išvedžioti: Salė buvo išpuošta margaspalviais garankščiuoto popierio kaspinais, iškryžiuotais išilgai ir skersai langų ir lubų . Virvės ant aukšto iškryžiúotos skalbiniams džiauti Kn. Iškryžiavo [žemę] tvoromis ir keliais . 4. skersai ir išilgai užkalti: Langelis su štangom iškryžiuotas . \ kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsikryžiuoti — KI200 persižegnoti: Murinai, kožnam žaibui atšviesant, apsikryžiavo prš. Persižegnojo apsikryžiuodami Kel1881,66. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkryžiuoti — tr. kryžiuku atsiūti: Atkryžiuok siūlę (rankomis, o ne mašina atsiūk), kad būtų gražiau Vrn. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžiuoti — kryžiuoti, iuoja, iãvo 1. tr. J kalti prie kryžiaus; bausti prikalimu prie kryžiaus: Tada jie šaukė: Šalin, šalin, kryžiuok jį! brš. 2. tr. KI500 kryžmai pinti: Langelis kryžiuotas geležimis rš. 3. intr. staigiais vingiais bėgioti, plaukyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžiuoti — tr. įvykdyti mirties bausmę, prikalant prie kryžiaus: Seniau po dvidešimt tūkstančių vergų antsyk nukryžiuodavo! rš. Žmogaus sūnus bus išduodamas nukryžiuoti brš. | refl.: Jei nori, kipše, aš gatavas nusikryžiuoti rš. kryžiuoti; apsikryžiuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persikryžiuoti — žr. sukryžiuoti 2 (refl.): Vidujiniame paviršiuje persikryžiuoja du velenėliai, sudarydami eminentia cruciata (anat.) rš. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikryžiuoti — rš žr. nukryžiuoti. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukryžiuoti — 1. tr. kryžmai sudėti: Kojų gale – dvi sukryžiuoti verbų šakeli I.Simon. Langai apkalti sukryžiuota geležimi K.Kors. Pavalgius peilis su šakutėmis paliekami lėkštės vidury nesukryžiuoti rš. Vedėja buvo sukryžiavus kojas ir mezgė rš. Da yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language